Integritetspolicy

Integritetspolicyn under rubriken "Integritetspolicy - för cyberagenter" är en förenklad version av integritetspolicyn skriven för barn. Inga rättigheter kan härledas från denna version av integritetspolicyn, och den innehåller starka förenklingar för att göra texten begriplig och läsbar för barn. Integritetspolicyn under den rubriken är endast avsedd för informationsändamål.

Integritetspolicy - för cyberagenter

Tack så mycket för att du läser integritetspolicyn. Det är verkligen viktigt. I en Integritetspolicy hittar du all information om vad en tillverkare, webbplats eller tjänst gör och får göra med dina personuppgifter. Om du vill nå oss kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till hackshield@tryggaresverige.org. Detta är vad vi behåller från dig, varför och hur;

• Vi behandlar data om dig eftersom du spelar HackShield.

• Vi samlar inte in data i avsikt att sälja till andra.
• Vi kan bara se ditt smeknamn, inte ditt lösenord.
• Vi behåller din e-postadress om du har valt att vi ska göra det, och endast om du har tillstånd från en vårdnadshavare.

• Vi behöver din e-postadress för att kunna nå dig under kampanjer, för att skicka ut nyhetsbrev och för att kontakta dig om du exempelvis vunnit något.

• Vi kommer veta vilken kommun du bor i om du har valt att vi ska göra det och endast om du har tillstånd från en vårdnadshavare.

• Vi behöver information om vilken kommun du bor i för att se om du är med och tävlar i aktuella kampanjer.

• Vi behåller allmän information om hur alla cyberagenter spelar spelet för att göra spelet bättre.

• Har du läst informationen om hur vi hanterar cookies? Vi samlar in information om din spelupplevelse, framsteg och behåller cookies för att se hur du använder webbplatsen, så att vi kan göra webbplatsen bättre.

• Du kan alltid fråga oss om vilka uppgifter vi sparar om dig. För att göra detta måste du skicka ett e-postmeddelande till hackshield@tryggaresverige.org från den e-postadress som du registrerade ditt HackShield-ID (glöm inte att ange ditt HackShield-ID).

• Om du vill kan vi radera all din data. Då kommer du förlora ditt konto och alla dina poäng. För att göra detta måste du skicka ett e-postmeddelande till hackshield@tryggaresverige.org, innehållande ditt HackShield ID-namn och en kopia av ditt giltiga identitetsbevis (utan BSN, passfoto och bokstavs- och sifferremsa förstås!).

• Vi gör allt vi kan för att lagra dina uppgifter säkert och korrekt. Om du inte håller med kan du maila oss eller skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten: imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/


Integritetspolicy - för vuxna

HackShield Future Cyber Heroes BV, Rigakade 10, 1013 BC Amsterdam, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter: www.joinHackShield.nl. Rigakade 10, 1013 f.Kr. Amsterdam. 020 – 3375362.

Wessel van Stiphout är dataskyddsombud för HackShield BV. Han kan nås via wessel@flavour.nl.

HackShield BV behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster och/eller för att du själv tillhandahåller dessa uppgifter till oss.

Nedan hittar du en beskrivning av de personuppgifter som vi behandlar: E-postadress - Kommun - Övriga personuppgifter (som du eventuellt ger oss genom exempelvis epost eller telefon).

HackShield BV behandlar följande speciella och/eller känsliga personuppgifter om dig: - uppgifter om personer yngre än 16 år.

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in data om spelare/användare som är under 16 år, såvida inte spelare/användare som är 16 år eller yngre har tillstånd från sina vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en webbplatsbesökare är äldre än 16 år, och inga personuppgifter lagras.

Vi rekommenderar vårdnadshavare att vara involverade i deras barns onlineaktiviteter för att förhindra att data om barn samlas in utan vårdnadshavarnas medgivande.

Om du är övertygad om att vi har samlat in personlig information om en minderårig utan tillstånd, vänligen kontakta oss på wessel@flavour.nl så raderar vi denna information.

HackShield BV behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: - För att skicka ut vårt nyhetsbrev och/eller annan information.

- för att kunna ringa eller mejla dig om det är nödvändigt för att kunna genomföra vårt uppdrag (vilket är nödvändigt för att utföra våra tjänster

- för att kontakta dig om priser eller möjligheter, som att samutveckla HackShield eller bli en cyberagent i din kommun.

- för att informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter.

- för att erbjuda dig möjligheten att skapa ett konto.

- HackShield BV analyserar ditt beteende på webbplatsen för att förbättra webbplatsen och för att skräddarsy utbudet av produkter och tjänster efter dina önskemål.

HackShield BV fattar inte beslut baserat på automatiserad behandling i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Dessa är beslut som fattas av datorprogram eller system, utan att någon person (till exempel en anställd på HackShield BV) är involverad.

HackShield BV förbehåller sig rätten att ta bort eller stänga av ett konto för en spelare/användare om det finns en solid anledning att göra det (till exempel ett rasistiskt eller kränkande användarnamn). Ingen information från HackShield BV krävs för att göra detta.

HackShield BV lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att förverkliga ändamålen för vilka dina uppgifter samlas in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier) av personuppgifter: Lagringsperiod > Orsak Personalia > för att avsluta ett konto > Så länge ett personligt konto används är dessa uppgifter nödvändiga att behålla. Data och konton kan raderas på begäran.

HackShield BV säljer inte några uppgifter till tredje part och kommer endast att tillhandahålla dem till tredje part om detta är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi sluter ett processoravtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma nivå av säkerhet och konfidentialitet för dina uppgifter. HackShield BV förblir ansvarig för sådan bearbetning.

HackShield BV använder endast tekniska och funktionella cookies och analytiska cookies som inte gör intrång i din integritet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du för första gången besöker denna webbplats. De cookies vi använder är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera tekniskt och för att den ska vara enkel att använda. De ser till att webbplatsen fungerar korrekt och kommer till exempel ihåg dina föredragna inställningar. Vi kan även optimera vår hemsida med information från cookies. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Dessutom kan du också radera all information som tidigare lagrats via inställningarna i din webbläsare.

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av HackShield BV och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan lämna in en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har om dig i en datorfil till dig eller annan organisation som du nämner. Att ändra dina personuppgifter kan innebära att du inte längre kan göra anspråk på den fulla funktionen hos HackShield eller relaterade aktiviteter. Förlorad data relaterad till detta kan inte återställas.

Du kan skicka en begäran om att granska, rätta, radera eller överföra dina personuppgifter samt återkalla ditt samtycke för, eller invända mot, behandlingen av dina personuppgifter till wessel@flavour.nl från den e-postadress som ditt HackShield-ID är registrerat. Det är viktigt att du samtidigt anger ditt HackShield ID (användarnamn).

För att säkerställa att begäran har gjorts av dig ber vi dig även att skicka en kopia av ditt identitetsbevis. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och medborgarservicenummer (BSN) svart i detta exemplar. Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, men inom fyra veckor.

HackShield BV vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan göra detta via följande länk: imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

HackShield BV tar skyddet av dina data på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och otillåten modifiering. Om du känner att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta info@joinHackShield.nl.